Fasáda domu s detailom (Hadamar, D)
 
 
 
Budova škôlky s detailom (Enzersdorf, A)
 
Múzeum s vnútorným pohľadom (Kréta, GR)
 
 

 
  Fasáda zámku s detailným
pohľadom (Marchfeld, D)
 
 
 
Kostol s detailom pivnice
(Wiesbaden, D)
 
 
 
  Vonkajší pohľad s detailom interiéru (Mödling, A)