Hlavné prednosti našej metódy

 

odstránenie príčin vlhkosti muriva
vaša budova zostane neporušená
bez použitia chemikálií
žiadne zaťažovanie okolia hlukom a prachom
pamiatkovo chránené budovy zostanú čo do formy, materiálu a vlastností zachované
zlepšenie miestnej klímy
trvalé a isté udržanie normovej vlhkosti celej budovy
zníženie nákladov nutných na sprevádzkovanie budovy
možná úspora až 52% nákladov na vykurovanie
výrobok chránený podľa DBGM - G 295 04 588.4
- 298 23 724.5 (koncové zosilnenie)
- 298 23 721.0 (uzemňovacia tyč)
- 298 23 722.9 (pulzovanie)
- 298 23 723.7 (spracovanie údajov)
patentované na Európskom patentovom úrade:
- EP 0 928 853, žiadosť EP 1999 0 100 045 (99 100 045.6), koncové zosilnenie
- EP 0 928 854, žiadosť EP 1999 0 100 046 (99 100 046.4), uzemňovacia tyč
- EP 0 928 855, žiadosť EP 1999 0 100 060 (99 100 060.5), pulzovanie
- EP 0 928 856, žiadosť EP 1999 0 100 061 (99 100 061.3), spracovanie údajov
primeraná cena
preukaz zhody CE
TÜV - certifikát
CB - skúšobný certifikát
TRNA-CUS, FCC, GS certifikáty

 

Naše služby

odborné poradenstvo
podrobné analýzy vlhkosti
odvlhčovanie so zárukou v súlade s ochranou životného prostredia
pravidelné sledovanie vlhkosti muriva zaprotokolovanými kontrolnými meraniami
záruka udržania normovej vlhkosti (dlhšie ako normou stanovené)
starostlivosť o zákazníka v celej oblasti odvlhčovania, vrátane všetkých sanačných opatrení v spolupráci s našou sieťou partnerov
informačné materiály, videonahrávky, CD • služby • referencie (na požiadanie)